custom_gallery
obrázky nenalezeny
  • Škála přípravků pokrývá nejpalčivější zdravotní potíže koní.
  • Obsahují extrakty z léčivých rostlin a mají přírodní formu.
  • Jsou šetrné k organismu koně a nemají žádné vedlejší účinky.
  • Lze je mezi sebou volně kombinovat a jejich užívání není dopingem.

1.Idea

Na základě analýzy trhu jsme vybrali dle závažnosti nejpalčivější zdravotní potíže, které se vyskytují u koní a přicházíme s optimálním řešením. Zkušenosti a poznatky z biochemie, fytofarmakologie, dermatologie a nových technologií zpracování léčivých rostlin (extraktů) a lékových forem jsme promítli do nových produktů sestavených v produktové řadě pod značkou PROVET®.

2.Složení

Jedná se o extrakty léčivých bylin dovážených z Jižní Ameriky, Asie a Jihovýchodní Indie, vzájemně poskládaných do speciálních receptur pro preparát řešící danný zdravotní problém. Vzhledem k výběru bylin, tedy účinných látek, lze preparáty mezi sebou volně kombinovat a nemají vedlejší účinky. Bylinná, přírodní forma je pro organismus šetrná. Žádný preparát PROVET® neobsahuje zakázané dopingové látky.

3.Forma

Vzhledem k požadavku na rychlou dostupnost účinných látek a snadnou stravitelnost, ale také s ohledem na praktickou aplikaci preparátu během stájového provozu a dávkování jsou elixíry PROVET® vyráběny v tekuté formě tixotropního roztoku. Díky této formě jsou preparáty PROVET® koňmi bezproblémově příjmány, a to nejčastěji přidáním k běžnému krmivu.

4.Testace

Veškeré preparáty byly podrobeny testacím na koních přímo v provoze několika stájí v ČR.  Tito jedinci přitom byli stále podrobeni pracovnímu zatížení, aby tak došlo k co největší eliminaci vlivů změn prostředí na výsledek testace.